Често задавани въпроси

Какво представлява оценката на недвижим имот?

Оценката на имот остойностява даден недвижим имот. Определя се стойност от лицензиран оценител, като се прилагат различни методи на оценяване, съгласно приетите стандарти.

Важно е да се уточни каква е целта на оценката – най-често оценка е необходима при покупко-продажба чрез ипотечен кредит или при рефинансиране на ипотечен кредит.

Какъв е процесът за изготвяне на оценка?

След дефиниране на заданието, възложителят предоставя на оценителя всички необходими документи, свързани с обекта на оценяване. 

При предварително уговорен час оценителят извършва оглед на апартамента, като заснема всички помещения, общи части и сградата отвън. За жилищни имоти огледът обикновено продължава между 15 и 30 минути.

В съответния срок, оценителят извършва анализ на пазара и прави изчисления по различни подходи и методи. На база тях, той извежда стойността на оценката и предава своя доклад на възложителя.

Може ли пазарната стойност, определена в пазарна оценка да е равна на цената на сделката?

Често хората не разбират разликата между пазарна цена на имота и неговата пазарна стойност, определена в оценка. Пазарната цена е сумата, на която двама души се договарят да осъществят покупко-продажба и тя обикновено се различава от пазарната стойност, която лицензиран оценител би дал, след пазарен анализ и ползване на избран подход за оценка. Целта на оценката е да гарантира на банката стойност на обезпечението, при която тя би могла да реализира имота при необходимост. Важно е да се отбележи, че размерът на отпуснатия кредит е в пряка зависимост от пазарната оценка на имота, а не от договорената цена по сделката.