Частни съдебни изпълнители

В своята дейност оценителско дружество Ревекс ООД си партнира успешно с кантори на частни съдебни изпълнители, като изготвя доклади с оценка на активи за нуждите на изпълнителни дела.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

бул. „Витоша“ 19, София, на втори надпартерен етаж

Телефонен номер