Нашите партньори:

Наши партньори на база сключени договори са Юробанк България, ДСК Банк АД и Алианц Банк България, а докладите ни са приети и в Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, Инвестбанк и Първа Инвестиционна банка. Нашият дългогодишен опит оцениха и ни се довериха – НОРД Холдинг АД, Андреев Груп Холдинг АД, Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни Имоти АДСИЦ, Контракт Сити ООД, Ваклин Груп ООД, Юнивърсъл ЕООД, АЕБТРИ и много други физически и юридически лица.

Оценителско дружество Ревекс е член на Български Форум на Бизнес Лидерите (ББЛФ) и следва принципите на отговорен и устойчив бизнес.
Оценителско дружество Ревекс е член на BNI Partners и работи за изграждане на партньорска мрежа.

Нашите препоръки: