Нашите партньори:

Наши партньори на база сключени договори са Юробанк България, ДСК Банк АД и Алианц Банк България, а докладите ни са приети и в Райфайзенбанк, Инвестбанк и Първа Инвестиционна банка. Нашият дългогодишен опит оцениха и ни се довериха – НОРД Холдинг АД, Андреев Груп Холдинг АД, Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни Имоти АДСИЦ, Контракт Сити ООД, Ваклин Груп ООД, Юнивърсъл ЕООД, АЕБТРИ и много други физически и юридически лица.

Нашите препоръки: