Оценка на

Търговски дружества

Оценката на търговски дружества включва определяне стойността на бизнеса, определяне стойността на дялове или акции; определяне стойността на активите на дружеството.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Цели за изготвяне на оценка на цели предприятия

 • При продажба на дружеството
 • При сливания или придобивания
  • За нуждите на финансовата отчетност
  • За данъчни цели
  • Обезпечаване на банково кредитиране

  Необходими документи

  • Описание на дружеството – дата на създаване, дейност, персонал
  • Финансови отчети за предходните три години и последния отчетен период
  • Договори, лицензи
    • Прогнози
    • Клиенти, доставчици, конкуренти
    • Вземания и задължения на дружеството
    • Инвентарна книга
    • Документи за собственост на недвижими имоти

  Срокове

  Срокът за изготвяне на оценка на цели предприятия може да варира според поставеното задание и вида на оценката между 7-15 дни.

  Други услуги, които да разгледате

  Оценка на

  Машини, съоръжения и транспортни средства

  Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

  Оценка на

  Недвижими имоти

  Изготвяне на оценка на недвижими имоти, жилищни, промишлени, офисни, туристически, обществени и др. обекти.

  Оценка на

  Земеделски земи

  Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.