Оценка на

Машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвянето на оценка на машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни материални активи се състои от анализ на техническото, технологично и стопанско състояние на актива, обект на оценка, както и неговия потенциал за генериране на доходи за собствениците.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Допълнителна информация

Оценката на Машини и Съоръжения се осъществява по определен стереотип, който е индивидуален за всеки оценител. От съществено значение е това дали активът е специализиран или за масова употреба. Първоначално се извършва оглед на оборудването и се отчитат индивидуалните му характеристики. След това се извършва анализ на пазара и се избира методика за оценка, в съответствие с качествата и особеностите на машините и съоръженията обект на оценка.

   

  Следващата стъпка е изготвяне на оценка съобразно утвърдената методология. Процеса по оценка на машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни материални активи завършва с оформянето на доклад за оценка с типизирана форма и съдържание.

  Видове машини, съоръжения и транспортни средства

  – Производствени машини, поточни линии и различни съоръжения

  – Транспортни средства – лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси, летателни средства, плавателни съдове

  – Технологично оборудване

  – Селскостопанска техника

  – Стопански инвентар

  – Стоки, материални запаси

   

  Необходими документи

  • Балансова стойност
  • Стойност на придобиване
  • Година на придобиване
  • Държава производител и фирма производител на оборудване
  • Технически паспорт на машината
  • Технически характеристики и спецификации на машината (съоръжението)
    • Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на оборудването
    • Извършени ремонти и профилактика (договори)
    • Чертежи, обяснителни записки и др.
    • Инвентарна книга
    • Регистрационни талони за МПС

   

   Срокове

   В зависимост от вида и спецификата на съответния актив срокът за изготвяне на оценка може да варира от 3-15 дни.

   Други услуги, които да разгледате

   Оценка на

   Недвижими имоти

   Изготвяне на оценка на недвижими имоти, жилищни, промишлени, офисни, туристически и др. обекти.

   Оценка на

   Земеделски земи

   Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.

   Оценка на

   Търговски предприятия

   Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.