Корпоративни клиенти

Нашето дружество успешно си партнира с различни по големина дружества, за които редовно изготвя пазарни оценки за нуждите на банково кредитиране, за счетоводни цели, определяне на наемна цена, оценка на дълготрайни материални активи, при заверка на финансови отчети и др.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Дългогодишният ни опит оцениха и ни се довериха – НОРД Холдинг АД, Андреев Груп Холдинг АД, Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни Имоти АДСИЦ, Контракт Сити ООД, Ваклин Груп ООД, Юнивърсъл ЕООД, и много други.

Нашите партньори