Какво правим ние

Оценяваме бъдещето

РЕВЕКС ООД осъществява своята дейност с подбран, квалифициран персонал и разполага с оборудване за качествено и бързо извършване на доклади. Всяка оценка е резултат от прецизен анализ на база данни, натрупан опит и актуализирана информация от реалния пазар на недвижими имоти.

за нас

Кои сме ние

РЕВЕКС ООД е оценителско дружество с професионален екип, създадено в отговор на засиленото търсене на качествени консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти.

Фокусът на нашите специалисти е изготвянето на пазарни оценки за нуждите на банково кредитиране, покупко-продажба, съдебни производства, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на пазарен наем и всички други случаи, в които е необходимо определяне на стойността на вашите активи. Специалистите ни са с богат опит в оценяването на различни видове активи и в посредничеството при сделки с недвижими имоти.

повече за нас

Допълнителна информация

Основен предмет на дейност на дружеството е: оценка на дълготрайни материални активи. В своята работа дружеството привлича широк кръг експерти от различни специалности, сътрудничи с водещи консултантски фирми, адвокатски кантори и частни съдебни изпълнители. От съществено значение за постигане на добри резултати от дейността на РЕВЕКС ООД е специализирания опит на служителите и натрупаната дългогодишна практика.