Изготвяне на

Експертно становище

Експертното становище отразява мнението на оценителя за стойност на актива, след направено пазарно проучване, консултация с търговци и посредници. Представлява кратка форма, без подробно разработена методика и доказателствен материал и не е пазарна оценка по смисъла на Закона за независимите оценители и одобрените от него стандарти.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1., София

Телефонен номер

Срокове

Сроковете за изготвяне на експертно становище са между 2-5 дни, в зависимост от актива.

Други услуги, които да разгледате

Оценка на

Машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

Оценка на

Земеделски земи

Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.

Оценка на

Търговски предприятия

Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.