Търговски банки

Оценителско дружество Ревекс ООД работи по рамкови договори за сътрудничество с финансови институции в страната. Най-често обект на оценка са недвижими имоти, обект на ипотечно-кредитиране от търговските банки за нуждите на жилищни, инвестиционни или бизнес кредити. Дружеството ни познава добре стандартите и изискванията за оценка на всички финансови институции и подготвя професионално издържани доклади, в съответствие с българските, европейските и международни стандарти за оценяване.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Нашите партньори