Определяне на

Наемна цена

Оценителско дружество Ревекс ООД предлага и допълнителна услуга, като определяне на наемна цена на имоти, за които има развит активен наемен пазар.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1., София

Телефонен номер

Срокове

Сроковете за определяне на наемна цена са между 2-5 дни, в зависимост от актива.

Други услуги, които да разгледате

Оценка на

Машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

Оценка на

Земеделски земи

Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.

Оценка на

Търговски предприятия

Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.