Общински и държавни институции

Оценителско дружество Ревекс може да изготвя оценителски доклади при продажби, обезщетения, замени, отдаване под наем на имоти и части от тях за различни общински и държавни структури, спазвайки всички български, европейски и международни стандарти.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер